Vilniaus mokytojų namai
EN

Veikla

VŠĮ kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namuose veikia du švietimo srities projektus įgyvendinantys padaliniai:
Vilniaus švietimo pažangos centras (VŠPC)
Mokymosi ir informacijos centras (MIC)

VILNIAUS ŠVIETIMO PAŽANGOS CENTRAS

2017 m. kovo mėnesį veiklą pradėjo Vilniaus švietimo pažangos centras, kurio vizija yra tapti švietimo pažangos ir inovacijų lyderiu Vilniaus mieste ir pripažintu partneriu Lietuvoje bei pasaulyje. Vilniaus švietimo ir pažangos centre dirbama su mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo, atvirų kūrybinių erdvių mokyklose diegimo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir kt. projektais. 

VIZIJA: Švietimo pažangos ir inovacijų lyderis Vilniaus mieste ir pripažintas partneris Lietuvoje bei pasaulyje.
MISIJA: Skatinanti mokyklų ir institucijų gerųjų patirčių dalijimąsi, vienijimąsi į bendradarbystės tinklus, nuosekliai diegiant tarpdisciplinines inovacijas. Tuo pačiu įgalinti Vilniaus miesto mokyklas suteikti aukščiausios kokybės išsilavinimą, siekiant tolygios švietimo sistemos pažangos. 
FILOSOFIJA: Visi turi idėjų, bet laimi tie, kas jas įgyvendina.
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI:

  • Inicijuoti ir įgyvendinti švietimo inovacijos projektus Vilniaus mokyklų bendruomenėms, mokytojams ir besimokantiesiems ir sudaryti sąlygas Vilniaus miesto mokyklų kokybinei pažangai plėtotis.
  • Skatinti Vilniaus miesto pedagogų bendruomenę tobulinti kvalifikaciją mieste, šalyje, Europos Sąjungoje ir tarptautinėje erdvėje.
  • Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto mokyklų bendruomenėmis skatinti jų tarpusavio gerųjų patirčių dalinimąsi bei koordinuoti švietimo projektus, skirtus Vilniaus
  • Efektyviai bendradarbiauti su užsienio švietimo ekosistemomis užtikrinti geriausių užsienio patirčių įgyvendinimą ir mūsų šalies patirčių pasidalijimą.

www.svietimopazanga.lt


MOKYMOSI IR INFORMACIJOS CENTRAS

Paskirtis – padėti Lietuvos mokykloms tobulėti.
Iniciuoja ir vykdo įvairias teigiamus pokyčius švietime skatinančias veiklas.
Inicijuoja novatoriškus švietimo projektus.
Organizuoja profesinio tobulėjimo renginius pedagogams.
Skatinant patirties dalinimąsi organizuojamos popietės, susitikimai, skirti supažindinimui su įvairių pasaulio šalių švietimo sistemomis, vesti seminarus kviečiami užsienio šalių lektoriai.

www.mtc.lt

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: