Vilniaus mokytojų namai
EN

VILNIAUS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS VAKARAS „ŽEMAITIŠKOSIOS SAVASTIES BEIEŠKANT“


VMN Baltoji salė
Antradienis
Lapkričio 21 d.
18 val.

Programoje: „Žemaičių kilmė pagal genomą“. Pranešėja - VU Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Alina Urnikytė.
„Žemaičių šviesuoliai iš Užvenčio“. Pranešėja - istorikė MČTAU Istorijos fakulteto dekanė Garbės lektorė doc. dr. Vida Kniūraitė.
Dainas ir melodijas atliks Vilniaus miesto folklorinis ansamblis „Labingis“, vad. Milda Ričkutė.
Renginį veda VŽKD pirm. dr. Bonifacas Vengalis.
Įėjimas laisvas.


Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: