Vilniaus mokytojų namai
EN

Integruotas ugdymas: nuo pirmųjų žingsnių iki meistrystės


226 auditorija
Ketvirtadienis
Kovo 28 d.
13 VAL.

Seminaras mokytojams

Integralus, holistinis mokymasis yra vienas iš pagrindinių reikalavimų XXI a. mokyklai. Gyvename pasaulyje, kuris nesuskirstytas į atskiras disciplinas, kur reikalinga suvokti ir įvertinti kontekstą, kur iš pirmo žvilgsnio nesusiję reiškiniai dažnai būna lemiantys vienas kito raidą. Mokymosi inovacijų tendencijas diktuojančioje Suomijoje visuminė integracija (Phenomenon Based Learning) yra savaime suprantama ugdymosi dalis, ir Lietuvoje šis reiškinys vis dažniau ir dažniau sulaukia ugdytojų dėmesio. Neurologijos mokslo atradimas, kad mūsų smegenys geriausiai mokosi kurdamos prasminius ryšius, kad geriausiai informaciją atsimename tada, kai ją panaudojame skirtinguose kontekstuose, kad mūsų mąstymas iš principo yra asociatyvus, jau niekam nebe naujiena. Visgi šiandien dar nesunku sutikti nustebusį mokinį, kuris nesupranta, kad V. Kudirka, apie kurį mokėsi per istoriją, ir V. Kudirka, kuris parašė Lietuvos himną yra vienas ir tas pats žmogus.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos metodinė medžiagos „Dalykų ryšiai ir integracija“ rengėjai pastebi, kad „tinkamas dalykų tarpusavio ryšių suradimas ir integravimas padeda mokiniams pritaikyti savo gebėjimus ir įprasmina mokymąsi, padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus, žadina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, leidžia kokybiškiau paskirstyti mokymosi laiką, skatina mokytojus dirbti komandomis. Dėl šių priežasčių labai svarbu skatinti integruoto ugdymo plėtrą mokyklose, plėtoti mokytojų kompetencijas bendradarbiauti ir ieškoti jų mokomųjų dalykų tarpusavio ryšių bei formų sėkmingai dalykų integracijai.“

Ši programa susistemina teorines integruoto ugdymo prielaidas ir įgalina jas išbandyti praktiškai.

Seminaro uždaviniai:

  • Supažindinti su susisteminta integracijos modelių sistema.
  • Praktiškai išbandyti tradicinėje mokykloje įmanomus įgyvendinti integravimo modelius.
  • Aptarti sudėtingesnių integravimo projektų gerąsias patirtis.

Seminaro turinys.

  • Solo integracija. Analizė ir aptarimas.
  • Solo + integracija. Analizė ir aptarimas.
  • Duo integracija. Analizė, praktinis išbandymas ir aptarimas.
  • Multi integracija. Analizė, praktinis išbandymas ir aptarimas.
  • Reiškiniais grįstas mokymas. Analizė ir aptarimas.
  • Diskusija.
  • Refleksija.

Lektorė: Julija Ladygienė – programos „Renkuosi mokyti!“ alumnė , lietuvių kalbos mokytoja, lektorė, švietimo konsultantė. Praktikė, ypatingą dėmesį skirianti sąmoningam ugdymosi procesui. Campus Vilnius 2015 „Metų mokytojo“ diplomo laureatė.

Seminaro kaina dalyviui - 35 € 
(apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, grynaisiais arba pavedimu). 
Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.

REGISTRACIJA

 Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: