Vilniaus mokytojų namai
EN

Kaip ugdyti kritinį mąstymą?


226 auditorija
Antradienis
Kovo 12 d.
13 VAL.

Seminaras mokytojams

Dabartinis pasaulis susiduria su milžinišku informacijos srautu, kurio žmonės nesugebės panaudoti neturėdami kritinio mąstymo įgūdžių, kadangi informaciją reikia ne tik ištirti, išanalizuoti, bet ir įvertinti jos patikimumą. Kritinio mąstymo gebėjimų svarba akcentuojama strateginiuose švietimo dokumentuose. Geros mokyklos koncepcijoje (2015) nurodoma, kad mokinių asmenybės brandai svarbu priimti iššūkius kaip tobulėjimą bei išmokti kritiškai vertinti realybę. Pats mokymasis turi būti paremtas tyrinėjimu, būti aktualus ir susietas su gyvenimo patirtimi, kad mokiniai gebėtų spręsti realias problemas, taip pat išmoktų naudotis šaltinių įvairove. Gebėjimas kritiškai mąstyti yra įvardintas antruoju iš 10 svarbiausiųjų įgūdžių, reikalingų 2020 metais.

Seminaro uždaviniai.

  • Apibendrinti kritinio mąstymo sampratų įvairovę.
  • Išanalizuoti kritinio mąstymo ugdymo struktūrą.
  • Atskleisti kritinio mąstymo ugdymo galimybes įvairių dalykų pamokose.

Seminaro turinys.

  • Kritinio mąstymo sampratos.
  • Kokia yra kritinio mąstymo ugdymo struktūra?
  • Kritinio mąstymo metodai

Lektorė : Roberta Žižienė - VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ programos „Renkuosi mokyti!“ alumnė, turinti 5 metų pedagoginio darbo patirties, dirbo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros lektore, taip pat 2 metus dirbo mokytoja ir gimnazistams vedė pilietiškumo pagrindų pamokas bei koordinavo Erasmus+ KA2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektų ir Erasmus+ KA1 bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto įgyvendinimą. Yra pradedančiųjų programos „Renkuosi mokyti!“ mokytojų pedagoginė konsultantė.

Seminaro kaina dalyviui - 35 € 
(apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, grynaisiais arba pavedimu). 
Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.

REGISTRACIJAPrenumeruokite mūsų naujienlaiškį: