Vilniaus mokytojų namai
EN

Efektyvus klasės vadovo vaidmuo


226 auditorija
Ketvirtadienis
Kovo 7 d.
13 VAL.

Seminaras mokytojams, klasių vadovams.

Ryžtas tapti klasės vadovu – tai atsakomybės prisiėmimas už: kiekvieno klasės mokinio bendrųjų kompetencijų ugdymą (ypač asmeninės ir socialinės), klasės mikroklimato kūrimą, bendravimą su kolegomis ir mokinių tėvais, sprendžiant įvairius klasės mokiniams iškilusius klausimus bei problemas, susirinkimų organizavimą, klasės valandėles, išvykas. Šios atsakomybės tiktai ne naujiena dirbantiems mokykloje, tačiau mokymų metu išsiaiškinsime kaip organizuoti klasės auklėtojo darbą, kad jis būtų efektyvus ir paveikus.

Tikslai.

  • Išanalizuoti klasės vadovo pareigas ir atsakomybes.
  • Aptarti klasės vadovo vaidmenį mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymo ir klasės mikroklimato kūrimo kontekste.
  • Apžvelgti klasės vadovo bendravimo su kolegomis ir mokinių tėvais principus.
  • Suplanuoti efektyvią klasės valandėlę.
  • Praktiškai išbandyti teigiamai klasės mikroklimatą veikiančius metodus.

Turinys.

  • Bendra klasės vadovo pareigų ir atsakomybių apžvalga.
  • Klasės vadovo vaidmuo mokinių bendrųjų kompetencijų ugdyme.
  • Teigiamo klasės mikroklimato kūrimas.
  • Bendravimas su kolegomis ir mokinių tėvais.
  • Efektyvios klasės valandėlės planavimas.

Lektorė: Laura Kavaliauskienė – programos „Renkuosi mokyti!” alumnė, gimnazijoje dirbusi biologijos mokytoja, projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!” – mokytojų mokymų ir profesinės pagalbos koordinatore. Šiuo metu yra Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos andragogė.

Seminaro kaina dalyviui - 35 € 
(apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, grynaisiais arba pavedimu). 
Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.

REGISTRACIJAPrenumeruokite mūsų naujienlaiškį: