Vilniaus mokytojų namai
EN

Vakaras „Pasirinkęs lituanistiką: Gotfrydui Ostermejeriui - 300 metų“


VMN Baltoji salė
Ketvirtadienis
Kovo 3 d.
18 val.

Ryški XVIII amžiaus II pusės Mažosios Lietuvos figūra: lietuvių literatūros ir kultūros istorikas, raštijos kūrėjas, kalbininkas. Literatūrologams jis žinomas kaip giesmių kūrėjas, giesmyno sudarytojas ir istoriografas, kultūros istorikams – kaip ikikrikščioniškosios Prūsijos tautų ir jų religijų tyrėjas, kalbos istorikams – kaip gramatikos autorius. Nors gimė ne Mažojoje Lietuvoje, bet savo tyrimus skyrė mokslo sričiai, kuri dabar įvardijama kaip lituanistika plačiąja prasme.
Pranešėjai 
dr. Liucija Citavičiūtė (lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) 
„XVIII amžiaus literatūros ir kultūros istorikas Gotfrydas Ostermejeris“
dr. Ona Aleknavičienė (lietuvių kalbos institutas) 
„Lietuvių kalba istoriniuose ir kalbiniuose Gotfrydo Ostermejerio veikaluose“
Dalyvauja VMN žemaičių folkoro ansamblis „Tyklė“, vad. Vitalija Brazaitienė.
Skambės Klaipėdos krašto dainos.


Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: