Vilniaus mokytojų namai
EN

Mokymąsi skatinančių sąlygų kūrimas


226 auditorija
Ketvirtadienis
Balandžio 4 d.
13 VAL.

Mokymąsi skatinantis klimatas turi tiesioginių sąsajų su mokymosi motyvacijos stiprinimu. Kai kurie mokymosi motyvacijos veiksniai – gebėjimų patvirtinimas, socialinis pripažinimas, mokymosi džiaugsmas, gali būti įgyvendinti tik sukūrus palankią mokymąsi skatinančią atmosferą. Mokytojas čia tampa vienas iš pagrindinių skatinimo šaltinių ir vedlių. Norėdamas kurti atmosferą, kuri įtrauktų mokinius į mokymosi procesą, skatintų kiekvieno mokinio asmeninę pažangą, formuotų glaudžią besimokančiųjų bendruomenę, mokytojas turi būti klasės lyderis, turintis aiškų planą, išlaikantis emocinę pusiausvyrą, pasižymintis kūrybine laisve, galintis tyrinėti aplinką, besimokančiuosius, mokymo turinį, kuriantis problemines situacijas, jas sprendžiantis, apmąstantis ir reflektuojantis savo patirtis. Šie mokymai skirti mokytojams, norintiems peržvelgti bei analizuoti savo veiklą, save kaip mokytoją; nusimatyti žingsnius, kurie padės puoselėti mokymąsi skatinančių sąlygų kūrimą klasėje bei stiprinanti mokinių mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą į ugdymosi procesą.

Tikslai.

  • Išanalizuoti mokymosi motyvacijos veiksnius.
  • Apsvarstyti mokymąsi skatinančių sąlygų kūrimo galimybes ir būdus.
  • Įvertinti mokytojo vaidmenį mokymąsi skatinančių sąlygų kūrime.
  • Numatyti žingsnius, kurie padės puoselėti mokymąsi skatinančių sąlygų kūrimą klasėje.

Turinys.

  • Bendroji mokymąsi skatinančių sąlygų apžvalga.
  • Mokyklos politika ir kultūra, skatinančios mokinių mokymąsi.
  • Klasės aplinkos poveikis mokymosi motyvacijai.
  • Mokinių ir mokytojo tarpusavio sąveika.
  • Mokytojo lūkesčių įtaka mokinių mokymuisi.
  • Mokinių tarpusavio santykių stiprinimas.

Lektorė: Laura Kavaliauskienė – programos „Renkuosi mokyti!” alumnė, gimnazijoje dirbusi biologijos mokytoja, projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!” – mokytojų mokymų ir profesinės pagalbos koordinatore. Šiuo metu yra Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos andragogė.

Seminaro kaina dalyviui - 35 € 
(apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, grynaisiais arba pavedimu). 
Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.

REGISTRACIJAPrenumeruokite mūsų naujienlaiškį: