Vilniaus mokytojų namai

Istorija

1946 m. įsteigti Vilniaus mokytojų namai (tuomet Respublikiniai mokytojų namai). Čia darbavosi ryškūs Lietuvos kultūros veikėjai: chorams vadovavo: Antanas Krogertas, A. Araminas,  Antanas Gimžauskas. Teatro studijoje dirbo Laimonas Noreika, Elvyra Žebertavičiūtė, I. Garasimavičiūtė, pianistai Algis Žiūraitis, Chaimas Potašinskas.

1952 m. Susibūrė Mokytojo Balio Petrulionio vadovaujamas turistų klubas. Jie garsėjo ne tik savo kelionėmis po Lietuvą, buvusią TSRS, bet ir organizuojamais renginiais. Ši veikla vyksta iki šiol.

1959 m. Mokytojų namuose įkurtas berniukų choras „Ąžuoliukas”, tapęs unikaliu meno ir ugdymo reiškiniu.

1961 m. V. Mikštaitė pastatė operą „Gražina”.

1980 m. populiarūs tampa kalbų mokymosi, siuvimo, mezgimo, audimo, šrifto kursai.

1986 m. Pirmieji Lietuvoje įsteigėme savaitgalio estetinio lavinimo mokyklėlę.

1988 m. Vilniaus mokytojų namai  persikėlė  į restauruotą XVIII a pastatą Vilniaus g. Šiame pastate 1904 m. kultūros mecenato Petro Vileišio spaustuvėje buvo atspausdintas pirmasis lietuviškas dienraštis „Vilniaus žinios”. Dienraščio redakcijoje darbavosi  Žemaitė, Jonas Jablonskis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis ir kiti Lietuvos šviesuoliai.

1991 m.  Įsteigta „Vartų” galerija.

1991 m. Įkurta Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla.

1991 m. Veiklą pradeda Danijos kultūros institutas.

1993 m. Įsteigtas Valstybės institucijų kalbų centras.

2003 m. Įkurta Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija.

2003 m. Vilniaus mokytojų namai pripažįstami geriausiu Lietuvos kultūros centru miestų grupėje.

2004 m. Pradėjo veiklą Mokymosi ir informacijos centras.

2005 m. Vykdomas ES finansuojamas projektas.

2006 m. Perduotos šv. Kotrynos bažnyčios, Vilniaus savivaldybės kultūros centro, administravimo teisės.

2006 m. Visus metus aktyviai ir originaliai buvo paminėtas Vilniaus mokytojų namų 60-mečio jubiliejus. Išleista knyga „Ženklas kelyje” (sudarytoja Ina Drąsutienė).

2006 m. VMN direktorė Zita Žepnickienė apdovanota medaliu „Už nuopelnus Lietuvai”.
 
2007 m. VMN direktorė Zita Žepnickienė už  kultūrinę veiklą apdovanota LR Kultūros ministerijos premija.        
Šv. Kristoforo statulėlė už nuopelnus telkiant bendruomenę.
 
2008 m. VU komunikacijos fakulteto rengtame ryšių su visuomene konkurse „Patirtis 2008” VMN apdovanoti  diplomu už didžiausią dėmesį visuomenėje.
 
2009 m. Ilgalaikis socialinis projektas specialiųjų ugdymo įstaigų vaikams „Angelų vaikai – su meile Jums”.       
LR Prezidentės D. Grybauskaitės apsilankymas.
 
2010 m. Pirmą kartą išplėstos Kaziuko mugės. „Dzūkų dienos” kultūrinės programos renginiai vyko ir Mokytojų namuose. Čia buvo surengta dzūkų rašytojų popietė, išleistų knygų paroda;
 
Pradėtas rengti projektas – festivalis „Vilniaus brodas gyvas” Vilniaus Gedimino prospekte ir Lukiškių a.;
 
Pirmą kartą Vilniaus S. Moniuškos skverelyje suskambėjo renginių ciklo „Pietų muzika gyvai” akordai. Šio projekto koncertai vyko kiekvieną vasaros darbo dieną pietų metu;
 
Kiemelyje surengtas pirmasis koncertas „Gyventi, negalima mirti”, skirtas kaulų čiulpų donorystei skatinti.

2011 m. Pradėta rengti jaunųjų rašytojų literatūros šventė „Literatūrinės Vilniaus slinktys”. Ta proga leidžiamas ir kūrybos alamanachas „Literatūrinės Vilniaus slinktys”;

Paminėtos iškilių kultūros veikėjų G. Petkevičaitės-Bitės, J. Basanavičiaus, M. K. Čiurlionio, Č. Milošo sukaktys.

2012 m. Kiemelyje surengtas koncertas, skirtas Romo Kalantos aukos ir pilietinio pasipriešinimo 40-osioms metinėms paminėti;

Įvyko jubiliejinis tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – aš”. Šia proga išleista dviguba kompaktinė plokštelė (sudarytojas Gediminas Storpirštis), kurioje 40 įvairių Lietuvos ir pasaulio atlikėjų įrašai; taip pat Juozo Žitkausko knyga „TAI – AŠ: bardų istorija. Pirmasis tarptautinis festivalis”;

Pradėtas naujas renginių ciklas „Pasaulio šventės”. Projektas rengiamas bendradarbiaujant su Vilniuje reziduojančiomis užsienio šalių ambasadomis;

Pradėtas projektas „Jie su Vilnija suaugę”. Pristatytos iškilios Lietuvos kultūros, lietuvių raštijos asmenybės, savo gyvenimą susiejusios arba kilusios iš Vilnijos krašto: St. Rapalionis, A. Mickevičius, V. Sirokomlė, J. Slovackis, L. Stuoka - Gucevičius;

Paminėtos iškilių kultūros veikėjų J. Mačiulio – Maironio, A. Žukausko sukaktys.

2013 m. Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai - aš” įtrauktas į LR Kultūros ministerijos Tęstinių tarptautinių meno renginių projektų programą;

Kartu su Vilniaus m. savivaldybe, Centro ir Šeškinės poliklinikomis, pradėtas vykdyti socialinis projektas „Kultūros receptas”;

Daug renginių skirta Tarmių metams, Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui, 1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms paminėti.

2014 m. Vyko įvairiažanriai renginiai skirti K. Donelaičio metams;

Įgyvendinant strateginius Vilniaus mokytojų namų tikslus sukurti daugiafunkcinį kultūros ir edukacijos centrą, rengiami „Kultūros pusryčiai” telkiant Mokytojų namuose įsikūrusių institucijų bendruomenę;

Tęsiamas tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai - aš”. Dalyvavo 8 užsienio šalių atlikėjai. Įvyko 18 koncertų;

Visa Mokytojų namų veikla vykdoma remiantis 9 programomis:
1. Etnokultūros paveldo puoselėjimo sostinėje programa.
2. Socialinės atskirties mažinimo ir  laisvalaikio organizavimo programa.
3. Sveikos gyvensenos skatinimo programa.
4. Meninio ugdymo ir kultūrinių industrijų skatinimo programa.
5. Inovatyvios, interaktyvios edukacijos skatinimo programa.
6. Ekologinės aplinkos ir aplinkosauginės mąstysenos populiarinimo programa. 
7. Profesionaliojo meno sklaidos programa. 
8. Mėgėjų meno bei tarpkultūrinio bendradarbiavimo skatinimo programa.
9. Tarpdisciplininių kultūrinių renginių programa. 

Pateiktas Vilniaus mokytojų namų infrastruktūros modernizavimo projektas ES SF 2013-2020 m. kultūros objektų infrastruktūros finansavimo programai;

Atliktas projektinis pasiūlymas „Menininkų rezidencijoms” įkurti Mokytojų namų palėpėse.

2015 m. pastatytas miuziklas „Neregėti sapnai”, pagal I. Šeiniaus romaną „Kuprelis”. Miuzikle dalyvavo profesionalūs muzikos atlikėjai ir Vilniaus mokytojų namų mėgėjų meno kolektyvai.

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

2017 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

I-ketv.

Direktorė

1

1339

Vyr. buhalterė

1

1151

Direktorės padėjėja

1

851

Projektų vadovės

2

860

Kultūrinės veiklos vadovė

1

803

Administratorius

1

545

Ūkio veiklos vadovė 

1 1118

Ūkio priežiūros technikas

1

911

Teritorijos valytojas

1

76

Budėtoja-drabužininkė

4

pagal val. įkainį

430

Bilietų kontrolierius-salės darbuotojas

7

pagal val. įkainį

101

Šv.Kotrynos bažnyčios vadybininkė administratorė

1

815

Švietimo veiklos vadovė

1

287

Švietimo veiklos koordinatorė 2 472
Ketvirtadienis
Birželio 29 d. 11 val.
Koncertas Skiemų globos namų bendruomenei
Penktadienis
Birželio 30 d. 18 val.
Susitikimai „Vilnius-Krokuva“
© Vilniaus mokytojų namai,
2017 Visos teisės saugomos.
Programavo Webtemple