Vilniaus mokytojų namai
EN

Knygnešiui JURGIUI BIELINIUI – 170 m. „Praeities didvyrio pėdomis...“


VMN Baltoji salė
Trečiadienis
Kovo 16 d.
16 val.

Programoje

  • Akad. A. TYLA. J. Bielinio sukurtas žemaičių ir aukštaičių knygnešių frontas.
  • K. MISIUS ir B. KALUŠKEVIČIUS. Monografija apie J. Bielinį.
  • Biržų vicemerė I. VARZIENĖ. Sveikinimo žodis.
  • A. JAKUBELSKIENĖ. Knygnešio žemės biblioteka ir Jurgio Bielinio vardo įprasminimas.
  • Giminės narių pasisakymai. Mokyt. A. GAIGALIENĖ ir kiti.
  • Mokyt. A. VĖJELIENĖ. Ką kalba Jurgio Bielinio tėviškės paminklai.
  • Dr. I. KUBILIENĖ. Pagarbos ženklai legendiniam knygnešiui.
  • Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos žodis TAUTOS TARNAI. Mokyt. L. Plentienė ir G. Mališauskienė.
  • KNYGNEŠIŲ GIESMĖS – Mokytojų namų žemaičių folkloro ansamblis TYKLĖ, vad. V. Brazaitienė.

 Renginį veda MARIUS ANDRIJAUSKAS

Bus galimybė įsigyti K. Misiaus ir B. Kaluškevičiaus knygą „Didysis knygnešys Jurgis Bielinis“                                                            

Renginio organizatoriai: 

Lietuvos  knygnešio draugija

Knygnešio Jurgio Bielinio gentainiai

 

 
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: