Vilniaus mokytojų namai
EN

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos Garbės prezidento, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ir tarptautinės klasės sporto meistro Romo BERNOTO sportine ir kūrybine veikla

Praėjusį antradienį (2017-03-21) Vilniaus ŽEMAIČIAI turėjo progą Vilniaus mokytojų namuose plačiau susipažinti su Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos Garbės prezidento, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ir tarptautinės klasės sporto meistro Romo BERNOTO sportine ir kūrybine veikla.

Nusimatė prisotinta vakaro programa, tad pirmiausia atlikome VŽKD formalumus. Garbingai po „ŽEMAITIŪ priesakas“ perskaitymo įteikėme „Žemaitiū pasa“ Jakimavičienei Valentinai. Prisiminėme visus gimusius kovo mėnesį, na o vakaro autorius Bernotas Romas įteikė savo sukurtą eilėraštį tą dieną šventusiam savo gimtadienį Serapinui Vaclovui. Atsistoję visiems užgimusiems šį mėnesį sudainavome „Sveikatos metų linkime ...“

Romo BERNOTO sportinės ir kūrybinės veiklos pristatymo vakarą pradėjome suteikdami žodį Lietuvos dailės akademijos profesoriui Jonui Gudmonui, kuris glaustai apžvelgė Romo nueitą nelengvą ir prisotintą įvairiausių nuotykių gyvenimo kelią.

Po profesoriaus prisiminimų Romas trumpai papasakojo apie savo sportinius trofėjus ir atsakinėjo į pateiktus vakaro dalyvių klausimus. 

Taip jau sutapo, kad kaip tik tą dieną minėjome „Pasaulinę POEZIJOS dieną“. Tad toliau pratęsėme vakarą pakviesdami į sceną Joniškio miesto Garbės pilietį, diktorių ir renginių vedėją Juozą Šalkauską, kuris išraiškingai ir profesionaliai paskaitė ištraukas iš Romo poezijos. 

Nuo poezijos perėjome prie muzikinės dalies ir pakvietėme į sceną muzikos pedagogę ir kompozitorę Sonatą Tamašauskaitę-Petkienę, kuri su savo vyru Antanu Petkumi padainavo R. Bernoto dainas. Antanas nuoširdžiai padėkojo Romui už suteiktą galimybę atnaujinti savo koncertinį repertuarą melodingomis ir teksto prasme turiningomis dainomis. 

PASISAKYMŲ skiltyje žodį paprašė Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ viceprezidentas Algimantas Jucevičius ir vakaro autoriui įteikė pergalės deivę „Nikę“. Po to sekė staigmena ir žodį paprašė VGTU prof. dr. Nerija Žurauskienė, kuriai Romas buvo pirmasis mokytojas. 

Na, ir užbaigėme vakarą visi renginio dalyviai sudainuodami R. Bernoto liaudies daina virtusią „ATEIK GREIČIAU“. 

Gavėnios, gerų darbų ir atgailos laikotarpis neleido programą užbaigti šokiais, todėl tą vakarą dalyviai daugiau bendravo, ragaudami kulinarinį paveldą. Todėl nenustebkite, kad prof. Alfonsas Tekorius, fiksuodamas istorija tampančias akimirkas, nemažai sukūrė portretinių nuotraukų.

Vakaro puokštės autorė VŽKD tarybos narė Aldona Markūnienė, na o kulinarinio paveldo stalą puošė žemaitukės vadovaujamos tarybo narės Aldonos Bazienės.

 

Dėdėlis diekou vėsīms.  

 

So žemaitėškās linkiejėmās,

VŽKD pėrmininks Strička Alvīds

 

P.S. Google suformavo trumpą vakaro santrauką ;) https://photos.google.com/u/1/auto/movie/AF1QipMpFdlVk_fXUgyKTi3_L923h8Ww7_96XvJjolwY

2017 m. gegužės 2 d.

Visos naujienos

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: