Vilniaus mokytojų namai
EN

Pratęsiamas Respublikinis konkursas „Eilės virsta dainomis“

RESPUBLIKINIO KONKURSO

„EILĖS VIRSTA DAINOMIS“

NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Respublikinio konkurso „Eilės virsta dainomis“  organizavimo nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką.

  2. „Eilės virsta dainomis“ konkursas (toliau – Konkursas) yra sudėtinė Respublikinio projekto „Pro laisvės langus“ dalis.

  3. Konkurso organizatorius – Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, LR Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centras.

  4. Projektas iš dalies remiamas Lietuvos kultūros tarybos, kultūros rėmimo fondo programos „Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“, veikla „Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir užsienyje“.

 

 II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Konkurso tikslas - permąstyti laisvės ir pilietiškumo sąvokas pasitelkiant patrauklias jaunam žmogui meninių veiklų formas.

6. Konkurso uždaviniai :

6.1. skatinti diskusiją apie laisvės sampratą plačiąja prasme - kas laisvė yra kiekvienam asmeniškai ir tautai;

6.2. gilinti suvokimą, kad pilietiškumas -  kiekvieno asmeninis rūpestis ir atsakomybė;

6.3. pasitelkti skirtingas meno sritis edukacijai skatinant kūrybišką pilietinę raišką;

6.4. per įvairias meno formas suvokti  požiūrių ir vertybių skirtumus išsauganti kiekvieno balso ypatumą;

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

7. Konkurso dalyviai  8 - 12 kl. moksleiviai, LR piliečiai.

8. Konkursas vyks trimis etapais.

 

IV. KONKURSO PIRMOJO ETAPO TVARKA

 

9. Pirmame etape moksleiviai siunčia originalius savos kūrybos eilėraščius. Šiam atrankos etapui tema neribojama. Galima siųsti iki  4 eilėraščių.

10. Eilėraščiai konkursui siunčiami el. paštu prolaisveslangus@gmail.com iki 2017 02 17 d. (24:00 val.) bei prisegus užpildytą lentelę Nr. 1.

11. Moksleiviai, pateikdami eilėraščius konkursui, patvirtina, kad yra jo autorius (-iai) ir nepažeidžia jokių autorinių teisių pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Patvirtina, kad kūrinio turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.

 

 V. KONKURSO ANTROJO ETAPO TVARKA

 

12. Įdomiausių, kūrybiškiausių darbų autoriai bus pakviesti į kūrybinio rašymo dirbtuves vasario 24 d., kurios vyks LR Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centre, Totorių g. 28, Vilnius nuo 10 iki 14 val.

13. Kūrybinių rašymo dirbtuvių metu jaunieji autoriai lavins rašymo įgūdžius bei kurs laisvės eiles.

 

VI. TREČIASIS ETAPAS

 

14. Kovo 10 d. 11 val. LR Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centre, Totorių g. 28, vyksiančio baigiamojo projekto „Pro laisvės langus“ renginio metu, moksleivių sukurtos eilės taps dainomis, kurias atliks populiarūs jaunimo tarpe muzikantai.

15. Bus išleisti atvirlaiškiai su moksleivių sukurtomis eilėmis.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti, naudoti rinkodaros, komunikacijos, edukacijos ir kitais tikslais.

17. Darbų pateikimas konkursui reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais nuostatais.

18. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso vykdymo sąlygas prieš tai iš anksto pranešę dalyviams.

 

DALYVIO LENTELE NR. 1.pdf

 

 

Kontaktai pasiteiravimui :

Lina Užkuraitytė

Vilniaus mokytojų namų

Kultūrinės veiklos vadovė

Tel. (8 5) 2616452, 867752036

El. p. lina.uzkuraityte@gmail.com

prolaisveslangus@gmail.com

www.kultura.lt

 

2017 m. vasario 20 d.

Visos naujienos

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: