Vilniaus mokytojų namai
EN

Spalio renginių archyvas

Spalio 2018

INTERAKTYVUS MUZIKINIS SPEKTAKLIS „BASSO OSTINATO“

Šv. Kotrynos bažnyčia, 19 val.

Atlikėjai:
Režisierius Adrian Schvarzstein (Ispanija/Argentina),
Muzikinės dalies vadovė Rūta Vosyliūtė,
Choreografė Jūratė Širvytė-Rukštelė.
Solistai:
Nerijus Masevičius (bosas),
Rūta Vosyliūtė (sopranas).
Muzikantai:
Alina Rotaru (klavesinas, Vokietija/ Rumunija),
Darius Stabinskas (violončelė),
Ieva Baublytė (fleitos, gotikinė arfa).
„Nustebinti žiūrovą ir keisti išankstines nuostatas barokinio meno atžvilgiu“ – toks pagrindinis projekto režisieriaus Adriano Schvarzsteino tikslas. Bilietai: 8-14 Eur.
www.tiketa.lt


Etikos ir kultūros mokykloje

215 auditorija, 18 val.

Paskaita „Spindulys esu tos begalinės šviesos“.
Lektorius Aleksandras Žarskus.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

Didysis Šventinis Maskvos Danilos Vienuolyno patriarchalinis vyrų choras vėl Vilniuje!

Šv. Kotrynos bažnyčia, 19 val.

Atlikėjai:
ŠVENTINIS MASKVOS DANILOS VIENUOLYNO PATRIACHALINIS VYRŲ CHORAS,
vadovas, regentas Georgijus Safonovas.
Bilietai: 32-80 Eur.
WWW.BILIETAI.LT


Rusų romansų mylėtojų klube „Melos“ vakaras

VMN Didžioji salė, 17 val.

„Vadimo Archipovo kūrybos vakaras“
Dalyvauja Lietuvos nacionalonio operos ir baleto teatro solistė Irena Zelenkauskaitė-Brazauskienė (sopranas) ir jos mokinė Vakarė Banuškevičiūtė.
Koncertmeisterė Elina Maslakova.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

Didysis Šventinis Maskvos Danilos Vienuolyno patriarchalinis vyrų choras vėl Vilniuje!

Šv. Kotrynos bažnyčia, 19 val.

Atlikėjai:
ŠVENTINIS MASKVOS DANILOS VIENUOLYNO PATRIACHALINIS VYRŲ CHORAS,
vadovas, regentas Georgijus Safonovas.
Bilietai: 32-80 Eur.
WWW.BILIETAI.LT


IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ RENGINYS „SU DAINA IR ŠYPSENA“

VMN Didžioji salė, 13 val.

Skirtas, Tarptautinei mokytojų dienai paminėti.
Uždaras renginys.


Spalio 2018

Labdaros renginys-koncertas „Padėkime savo mažiesiems draugams“

VMN Didžioji salė, 18.30 val.

Dainuoja: Judita Leitaitė, Jolanta Stumbrienė, Zelma Lukošiūnaitė, Mark Volynskij.
Paulina Daukšytė (smuikas), Anielius Lukošiūnas (birbynė).
Pianistai Zita Lukošiūnienė ir Jurijus Suchanovas,
Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojos Juditos Leitaitės mokiniai, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytojos Jolantos Stumbrienės mokiniai.
Renginio vedėja Aušrinė Vyšniauskaitė.
Renginyje dalyvauja kunigas Arūnas Peškaitis OFM.
Kauno guvūnų prieglaudos „Lesė“ vadovė Eglė Baležentienė.
Įėjimas laisvas.


KONCERTAS „TIE, KURIE NUGALĖJO TAMSĄ“

Šv. Kotrynos bažnyčia, 18 val.

Dalyvauja neregiai solistai kartu su estradiniu-simfoniniu orkestru.
Pagrindinis dirigentas Bogdanas Močuradas (Ukraina).
Projekto autorė ir vadovė Oksana Potymko (Ukraina). Įėjimas laisvas.


PROJEKTAS „MIESTAS UŽ MANO LANGO. DOMIUOSI, KURIU, KEIČIU“

Vilniaus senamiestis, 12 val.

Tema „Vilniaus akmenys: istorija ir fosilijos“.
Dalyvauja Vilniaus Žemynos gimnazijos 10 klasės gimnazistai, mokytoja Beata Nikrevič. Vilniaus Židinio suaugusiųjų gimnazijos 10-11 klasių gimnazistai, mokytojas Edvinas Šimulynas.


PROJEKTAS „MIESTAS UŽ MANO LANGO. DOMIUOSI, KURIU, KEIČIU“

Vilniaus senamiestis, 14 val.

Tema „Vilniaus akmenys: istorija ir fosilijos“.
Dalyvauja Vilniaus Žemynos gimnazijos 10 klasės gimnazistai, mokytoja Beata Nikrevič.


Spalio 2018

KONCERTAS, SKIRTAS Tarptautinei Mokytojų dienai

VMN Mažoji salė, 17 val.

Atlikėja Elena Šešelgytė (fortepijonas).
Programoje: R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt fortepijoniniai.
Įėjimas laisvas.


VAKARAS „GYVENTI LIETUVAI“

VMN Baltoji salė, 17 val.

Skirtas Mokytojos, knygų leidėjos, Lietuvos karalienės Mortos premijos mecenatės
Jadvygos Karinauskytės - Kauneckienės atminimui ir knygos „Paukštė išskrido… pavasarėjant“ pristatymui.
Dalyvaus: Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė – Augustinienė,
rašytojas Stasys Lipskis,
Lietuvos knygnešio draugijos pirmininkė dr. Irena Kubilienė,
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Povilas Mataitis,
istorikas dr. Romas Batūra,
Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas Smilgys,
TV konkurso „Triumfo arka“ diplomantė dainininkė Diana Tiškovaitė,
Lietuvos karalienės Mortos premijos laureatė smuikininkė Gintė Grigaitytė,
liaudies dainų atlikėja Vanda Sukarevičienė.
Vakaro vedėja žurnalistė, TV laidų kūrėja Janina Skeberdienė.
Įėjimas laisvas.


PROJEKTAS „MIESTAS UŽ MANO LANGO. DOMIUOSI, KURIU, KEIČIU“

Vilniaus „Vagos“ knygynai, 12 val.

Socialinės reklamos „Tu gali tai pakeisti! Pradėk nuo savęs!“ sklaida.


PROJEKTAS „MIESTAS UŽ MANO LANGO. DOMIUOSI, KURIU, KEIČIU“

Vilniaus „Vagos“ knygynai, 12 val.

Piktogramų konkursas „Rudis nekaltas“ Vilniaus miesto mokykloms.


Spalio 2018

LIETUVOS MOKYTOJŲ LITERATŲ „SPINDULIO“ DRAUGIJOS SĄSKRYDIS

VMN Baltoji salė, 10 val.

Skirtas, Tarptautinei mokytojų dienai paminėti.
Programoje:
„Keliaujame kūrėjų pėdsakais“,
„Meilės ir vilties poezija“.
Dalyvauja draugijos nariai iš visos Lietuvos.
Veda Albina Tumaitė.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

„FUTURE SYMPHONY“ TARPTAUTINIO KONKURSO FINALINIS KONCERTAS

Šv. Kotrynos bažnyčia, 17 val.

Dalyvauja „Future Symphony“ konkurso simfoninis orkestras,
dirigentas Adomas Morkūnas-Budrys.
Programoje Mato Drukteinio, Robert Ge, Xiaoran Jiang, Aleksej Kalinin, Pengyi Li, Giorgi Papiashvili ir SiHyun Uhm kūriniai.
Bilietai: 4-15 Eur.
www.bilietai.lt


Vilniaus kupiškėnų klubo popietė „Tarpukario Lietuvos kariuomenės generolai kupiškėnai“

VMN Baltoji salė, 15 val.

Pranešėjas Vytautas Zabielskas - Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas.
Karinių dainų padainuos Vilniaus įgulos karininkų ramovės
folkloro ansamblis „Vilnelė“, vadovė Laima Purlienė.
Popietę veda Vilius Bartulis.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

Kūrybiniai lietuvių literatūros skaitymai

226 auditorija, 10 val.

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.


Etikos ir kultūros mokykloje

215 auditorija, 18 val.

Paskaita „Vydūnas ir jo „Gimdymo slėpiniai““
Lektorius Aleksandras Žarskus.
Įėjimas laisvas.


Vakaras iš ciklo „Pažinkime Vilnių“

VMN Baltoji salė, 18 val.

Vakaro tema „Vilniaus geto istorija“.
Pranešėja žydų istorijos tyrėja Roza Bieliauskienė.
Veda Algimantas Jucevičius.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

Kūrybiniai lietuvių literatūros skaitymai

226 auditorija, 10 val.

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.


VAKARAS IŠ CIKLO „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“

VMN Baltoji salė, 18 val.

Dalyvauja Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos folkloro ansamblis „Gilė“, vadovai Artūras Sinkevičius ir Dobilas Juška. Vakarą veda Veronika Povilionienė.
Ansamblio septintos kompaktinės plokštelės pristatymas.
Jūsų vertinimui – septintoji „Gilės“ plokštelė ir antroji, sudaryta iš Antano Juškos surinktų šešių tūkstančių dainų, sugulusių į penkis drūtus dainynus. Dainose – XIX amžiaus lietuviška Svotbinė Rėda: meilė, piršlybos, vestuvės, nuotakos dalia. Per ketvirtį amžiaus „Gilės“ gyvavimo jaukinti neįprasti dainų tekstai ir melodijos giliukams tapo labai artimi ir savi. Tikimės, tokie jie taps ir Jums. Kai kurioms dainoms parinktos saikingos aranžuotės lydimos tradicinių instrumentų: kanklių, rylos, lumzdelių, dūdmaišio, basedlos, būgno, smuiko.
Plokštelė skiriama Antano Juškos gimimo dviejų šimtų metų jubiliejui.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

Kūrybiniai lietuvių literatūros skaitymai

226 auditorija, 10 val.

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.


Vilniaus vegetarų klube

VMN Baltoji salė, 17 val.

Paskaita „Pasninkavimo nauda žmogaus sveikatai“.
Lektorė doc. Ksavera Vaištarienė.


Spalio 2018

Renginys „Man buvo Dievo lemta“, skirtas Norberto Vėliaus 80-mečio minėjimui

VMN Didžioji salė, 18 val.

Dalyvauja:
Bronė Stundžienė,
aktorė Neringa Varnelytė,
Virginijus Jocys,
Ramunė Vėliuvienė,
Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorė Raimonda Kauneckienė ir moksleiviai,
folkloro ansamblis „Visi“, vadovas Evaldas Vyčinas.
Renginio metu matysime ištraukas iš Algirdo Tarvydos filmo NORBERTAS VĖLIUS.ČIA IR TEN.
Įėjimas laisvas.


Tėvystės ketvirtadieniai „Ką gali tėvai“

VMN Mažoji salė, 18 val.

Išmaniųjų ekranų karta: galimybės, pavojai ir iššūkiai.
Lektorė dr. Rima Breidokienė, vaikų ir paauglių psichologė, psichoterapeutė.
Reikalinga išankstinė registracija (renginio vidiniame puslapyje).


Spalio 2018

KONCERTAS „Open to the World. Männerstimmen Basel & choras Bel Canto. Kartu.“

Šv. Kotrynos bažnyčia, 19 val.

Dalyvauja:
Choras „Männerstimmen Basel“ (Šveicarija),
Meno vadovas Oliver Rudin.
Vilniaus mokytojų namų mišrus choras „Bel Canto“ (Lietuva),
Meno vadovas Dr. Egidijus Kaveckas.
Solistas Vaidas Bartušas.
Mikroorkéstra sytginių kvartetas:
Raminta Gocentienė (fortepijonas),
Tomas Byčkovas (hang),
Andrius Gailiūnas (gitara).
Programoje šiuolaikinių kompozitorių kūryba. Vakaro kulminacija – lietuvių kompozitoriaus Vaclovo Augustino kūrinys „Pater Noster“ (Tėvyne mūsų), kurį kartu atliks 90 chorų Bel Canto ir Männerstimmen Basel dainininkų.
Bilietai: 8-15 Eur.
www.tiketa.lt


KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „MAŽIEJI BALSAI“

215 auditorija, 10 val.

Meniniai užsiėmimai kūdikiams ir mamoms. Emocinio intelekto lavinimas per žodį ir ritmą.
Pamokos kaina 5 Eur.


Spalio 2018

KONCERTS „UNRAVEL. Užburianti gitaros garso tėkmė“

Šv. Kotrynos bažnyčia, 18 val.

Atlikėjas Peter-Jack Rainbird (elektrinė gitara, Anglija).
Programoje: albumo „Unravel“ pristatymas ir naujos kūrybos kūriniai.
Bilietai: 21-31 Eur.
www.bilietai.lt


KONCERTAS, SKIRTAS KOMPOZITORIUI, TAUTIŠKOS MUZIKOS ANSAMBLIO „VILNIJA“ ĮKURĖJUI LEONUI PRANULIUI ATMINTI

VMN Didžioji salė, 14 val.

Dalyvauja Tautiškos muzikos ansamblis „Vilnija“, vadovas Vytautas Zaikinas, ansamblio buvę nariai.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

KONCERTAS „KRISTOFORO ORKESTRAS IR JAPONIJOS EGZOTIKA“

Šv. Kotrynos bažnyčia, 16 val.

Dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras,
meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Barkauskas.
Mizuki Aita (vibrafonas).
Programoje Japonų kompozitoriaus Atsuhiko Gondai pasaulinė kūrinio premjera, dar negirdėti, rinktiniai japonų kompozitorių kūriniai.
Bilietai: 5-19 Eur.
www.bilietai.lt


Spalio 2018

Kūrybiniai lietuvių literatūros skaitymai

226 auditorija, 10 val.

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.


Saulius Petreikis ir styginių sekstetas

Šv. Kotrynos bažnyčia, 20 val.

Atlikėjai:
Saulius Petreikis (pučiamieji),
Donatas Petreikis (gitara, saksofonas),
Vytautas Mikeliūnas (smuikas),
Mariusz Prasniewski (kontrabosas),
Laura Staponkutė (pirmas smuikas),
Jurgita Gaubytė (antras smuikas),
Vytenis Lisauskas (altas),
Onutė Švabauskaitė (violončelė),
Giedrius Ūsas (garso inžinierius),
Darius Malinauskas (šviesos).
Atlikėjo koncertas – tai visad kelionė aukštyn mitinio pasaulio medžio šakomis, kurios gidas Saulius Petreikis – nuoširdus, ekspresyvus ir visad nenuspėjamas.
Bilietai: 13.20-21.20 Eur.
www.tiketa.lt


Etikos ir kultūros mokykloje

215 auditorija, 18 val.

Paskaita „Evangelijos ir slaptieji Jėzaus žodžiai“.
Lektorius Aleksandras Žarskus.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

Kūrybiniai lietuvių literatūros skaitymai

226 auditorija, 10 val.

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.


Žemaičių kultūros draugijos vakaras „Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 85-ių metų sukaktis Lietuvos šimtmetyje“

VMN Baltoji salė, 18 val.

Dalyvauja:
Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas, S. Dariaus gimtinės vyr. muziejininkas Mečislovas Raštikis,
S. Girėno gimtinės muziejininkė Lina Gudeliūnienė,
AMBO II lėktuvo replikos kūrėjas Arvydas Šabrinskas,
istorikas Virginijus Jocys.
Veda VŽKD pirmininkas STRIČKA Alvīds.
Įėjimas laisvas.


IMPRO 241 | VAŽIUOJAM!

VMN Didžioji salė, 19.30 val.

Linksmybės be improvizacijos - ne linksmybės.
Impro 241 komanda - penki aktoriai ir du muzikantai. Pamenate juos Vasaros terasoje? Šįkart į ją žvelgsime per „Mokytojų namų" didžiosios salės langus. Bus ir juoko, ir švenčių, ir šokių, ir dainų, ir šilumos, ir akcijų, ir mandarinų, ir plojimų ir visko kito, ko tik prigalvosite! Ateikite ir būkite pasirodymo dalimi. Arba nebūkite. Kaip norite. Juk Jūsų žodis – aktoriams įstatymas! 2.. 4.. 1.. VAŽIUOJAM!


Spalio 2018

Kūrybiniai lietuvių literatūros skaitymai

226 auditorija, 10 val.

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.


10-ies seminarų ciklas. Sahadža joga. Meditacija. Pokyčiai prasideda viduje...

223 auditorijoje, 18.30 val.

Norisi ilgalaikių negrįžtamų pokyčių? Pokyčiai prasideda viduje. Norisi vidinės ramybės? Ramybės pradžia viduje. Kai bus ramu viduje, ramybė tvyros ir aplinkoje, ir aplinkiniuose. Norisi daugiau saugumo jausmo ir pasitenkinimo? Norisi daugiau džiaugsmo? Viso ko ištakos - mūsų viduje. Sahadža jogos meditacijos dėka įvykus pokyčiui viduje, keičiasi mūsų mintys, reakcijos, požiūris, elgesys, o taip pat ir mūsų dėmesys. Apie visa tai ir dar daugiau seminarų cikle „Pokyčiai prasideda viduje“. Registracija čia: seminarai@sahadzajoga.lt

„Būk tas pokytis, kurį nori matyti pasaulyje“. Mahatma Gandis.


XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI-AŠ“ / EDUKACINIS KONCERTAS

Trakų neįgaliųjų užimtumo centras, Vilniaus g. 15B, Trakai, 11 val.

Dalyvauja:
Povilas Girdenis (Lietuva),
grupė „The Blue Back Waves“ - Peter Baxter, Alan Cullen (Airija).
Įėjimas laisvas.


XVI Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai-aš“ JUNGTINIS KONCERTAS

Skapiškio kultūros namai, Varpo aikštė 4, Skapiškis, 18 val.

Dalyvauja: Gediminas Storpirštis (Lietuva), Giedrius Arbačiauskas ir Agnė Arbačiauskienė (Lietuva), Vidas Petkevičius ir Martynas Kuliavas (Lietuva), RD.RAW ir Ruben Schelstraete (Belgija), Ganance Bauhain ir Daniel Jeanbrau (Prancūzija).
Bilietai: 5-7 Eur.


Spalio 2018

XVI tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis '„TAI - AŠ“ | „Solo. Ir drauge“

Šv. Kotrynos bažnyčia, 19 val.

Atlikėjai:
Andrius Kulikauskas (Gintaras Šulinskas - gitara).
Kostas Smoriginas su grupe (Andrius Balsys - klavišiniai, Martynas Kuliavas – gitara).
Ilona Balsytė (Martynas Kuliavas – gitara).
Programoje geriausios atlikėjų dainos.
Bilietai: 12-25 Eur.
www.bilietai.lt


JUNGTINIS KONCERTAS

VMN Didžioji salė, 18 val.

Dalyvauja:
Pučiamųjų instrumentų orkestras iš Vokietijos 8. HUSAREN BUKE, choro vadovas Florian Gräf,
Vilniaus mokytojų namų choras VERSMĖ, vadovas Gintaras Skapas.
Įėjimas laisvas.


Tėvystės ketvirtadieniai „Ką gali tėvai“

VMN Mažoji salė, 18 val.

Derybos su vaiku: kaip išnaudoti emocijų teikiamą energiją abipusei sėkmei?
Lektorė Nomeda Marazienė, sertifikuota EQ trenerė meistrė,
VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ vadovė ir konsultantė.
Reikalinga išankstinė registracija (renginio vidiniame puslapyje).


XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI-AŠ“ EDUKACINIS KONCERTAS

Rygos menų ir žiniasklaidos technikumas, Latvija, 13 val.

Dalyvauja:
Giedrius Arbačiauskas ir Agnė Arbačiauskienė (Lietuva),
RD.RAW ir Ruben Schelstraete (Belgija).


XVI Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai-aš“ EDUKACINIS KONCERTAS

Rygos Anninmuižas vidurinė mokykla, Latvija, 13 val.

Dalyvauja:
Vidas Petkevičius (Lietuva),
Ganance Bauhain ir Daniel Jeanbrau (Prancūzija).


XVI Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai-aš“ JUNGTINIS KONCERTAS „Bardu ruduo 2018 m.“

Rygos Šv. Petro bažnyčia, Reformation Square 1, Riga, Latvia, 19 val.

Lietuvos ir Latvijos dainuojamosios poezijos ir liaudiškos muzikos festivalio „BARDU RUDENS – 2018“
Dalyvauja: Giedrius Arbačiauskas ir Agnė Arbačiauskienė (Lietuva), Vidas Petkevičius (Lietuva), RD.RAW ir Ruben Schelstraete (Belgija), Ganance Bauhain ir Daniel Jeanbrau (Prancūzija), Āris Ziemelis (Latvija), Saulceris Ziemelis (Latvija), Sniedze Prauliņa (Latvija), Edgars Šubrovskis (Latvija), Silvija Silava (Latvija).
Koncerto vedėjas Dzintars Tilaks (Latvija).


XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI-AŠ“ EDUKACINIS KONCERTAS

Gargždų Viliaus Gaigalaičio globos namai, Klaipėdos g. 53, Gargždai, 14 val.

Dalyvauja: Liuba Nazarenko (Lietuva), Povilas Girdenis (Lietuva), Valerijus Šerelis (Lietuva), Laura Remeikienė (Lietuva), grupė „The Blue Back Waves“ - Peter Baxter, Alan Cullen (Airija).


XVI Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai-aš“ JUNGTINIS KONCERTAS

Gargždų kultūros centras, Klaipėdos g. 15, Gargždai, 18 val.

Dalyvauja: Liuba Nazarenko (Lietuva), Povilas Girdenis (Lietuva), Valerijus Šerelis (Lietuva), Laura Remeikienė (Lietuva), grupė „The Blue Back Waves“ - Peter Baxter, Alan Cullen (Airija).
Bilietai platinami Gargždų kultūros centro kasoje.


Spalio 2018

XVI tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „TAI - AŠ“ | „Iš visos širdies, iš plačiojo pasaulio“

Šv. Kotrynos bažnyčia, 18 val.

Pasaulio spalvom žaižaruojanti muzika!
Gediminas Storpirštis,
Grupė „Baltos varnos“
Povilas Girdenis,
Liuba Nazarenko,
grupė „The Blue Back Waves“ (Peter Baxter, Alan Cullen, Airija),
RD.RAW ir Ruben Schelstraete (Belgija),
Ganance Bauhain ir Daniel Jeanbrau (Prancūzija).
Visi pasirodymai labai saviti ir skirtingi, bet juos vienija tai, kas yra bardiškos savasties ašis - nuoširdumas ir žinutė, keliaujanti tiesiai į klausytojo širdį, nesvarbu, kokia kalba ji buvo išdainuota...
Bilietai: 7-17 Eur.
www.bilietai.lt


KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „MAŽIEJI BALSAI“

215 auditorija, 10 val.

Meniniai užsiėmimai kūdikiams ir mamoms. Emocinio intelekto lavinimas per žodį ir ritmą.
Pamokos kaina 5 Eur.


XVI Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai-aš“ „naktinėjimai“

VMN Baltoji salė, 22 val.

Tai-aš naktinėjimai, tai puikus iš naujo sugrįžtantis renginys, kurio taip pasiilgo mūsų festivalio dalyviai! Visiškai nemokamai ir tik Jums koncertuos visas būrys savo stiliumi spindinčių atlikėjų!

Renginyje savo kūryba dalinsis:
Nerijus Sadauskas,
Milda Sadauskienė Derkintytė,
Mingaudė Kotryna Zujūtė,
Valentinas Abarius,
Živilė Mackevičiūtė,
Viktorija Pranaitytė,
Gabrielė Pukelytė,
Juozapas Liaugaudas,
Giedrė Teiberytė,
Gedvilė Bendaravičiūtė,
Gedas Lukšas,
Tomas Usovas,
Ona Vidūnaitė,
Artūras Minalga,
Ignas Gužauskas,
Kristijonas Ribaitis,
Žilvinas Ališauskas.

Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

XVI tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis ''TAI - AŠ'' | ''Bardai vaikams. Dainuoja visi''

Šv. Kotrynos bažnyčia, 12 val.

Nepakartojamas muzikinis susitikimas.
Giedrius Arbačiauskas,
Laura Remeikienė.
Muzikinėje nuotykių kelionėje skambės dainelės sukurtos pagal R. Skučaitės, T. Dirgėlos, H. Radausko tekstus, o taip pat žaismingos žinomų dainelių interpretacijos.
Bilietai: 7 Eur.
www.bilietai.lt


XVI tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „TAI - AŠ“ | „TAI-MES“

Šv. Kotrynos bažnyčia, 18 val.

Skirtingos kartos – muzika viena!
V.V.Landsbergis bei Vidas Petkevičius koncerte pasirodys kartu su savo dukromis. Po bažnyčios skliautais skambės žinomos ir visų pamėgtos dainos.
Iš gausios Vaicenavičių šeimynos koncerte savo autorine kūryba pasidalins multiinstrumentalistas Julius Vaicenavičius, populiarios grupės „Kūjeliai“ narys ir Liucija Vaicenavičiūtė. Mama Dalia Vaicenavičienė atliks kelis lietuviškus romansus, kurie yra savita stilistika išdainuota poezija.
Giedrius Arbačiauskas koncertuos kartu su žmona Agne, profesionalia violončelininke bei grupe.
Pasirodymų metu bus puiki proga dar kartą pasidžiaugti, kokios talentingos mūsų muzikantų šeimos!
Bilietai: 12-25 Eur.
www.bilietai.lt


EDUKACINĖ EKSKURSIJA KAROLINIŠKIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TAKAIS

Karoliniškių rajonas, Vilnius, 11-14 val.

Užsiėmimą veda dr. Giedrė Godienė, VU CHGF Geografijos ir kraštotvarkos katedros dėstytoja.
Renginio pobūdis: ekskursija – žygis su kraštovaizdžio gidu. Numatoma įveikti apie 6 km ypač nelygia vietove.
Plačiau apie renginį sužinosite puslapio viduje.


Spalio 2018

Orientacinis žaidimas su keturkoju draugu „Šniukštinėju Vilnių“

Vilniaus senamiestis, 11-13 val.

Renginio pobūdis: edukacinis orientavimosi žaidimas. Maršruto ilgis beveik 6 km. Vilniaus senamiestyje.

Maršruto pradžia/pabaiga ir susitikimo vieta: S. Moniuškos skvere prie šv. Kotrynos bažnyčios (Vilniaus g. 30).

Tikslas: sudaryti galimybę vilniečiams ir miesto svečiams, kartu su augintiniais (šuniukais) aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį pažįstant Vilniaus senamiesčio kraštovaizdį ir aplankant objektus, kurie siejasi su mūsų keturkojais draugais.

Auditorija: smalsūs, aktyvūs vilniečiai ir miesto svečiai, turintys keturkojus draugus, kurie mėgsta draugiškus pasivaikščiojimus, atradimus.

Priemonės: patogi avalynė ir apranga; fotografavimo aparatas; gausite vietoje pieštukus ir orientavimosi žemėlapius/ planus.

Aprašymas. Kviečiame imti į rankas Vilniaus žemėlapį ir „pašniukštinėti“ su savo keturkoju draugu. Orientuojantis pagal pažymėtą maršrutą ir pateiktas užuominas, rasite išskirtines vietas bei objektus, kurie siejasi su jus lydinčiais augintiniais.


Spalio 2018

Kūrybiniai lietuvių literatūros skaitymai

226 auditorija, 10 val.

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.


Etikos ir kultūros mokykloje

215 auditorija, 18 val.

Paskaita „Intelektas ir sąmonė. Savastis“.
Lektorius Aleksandras Žarskus.
Įėjimas laisvas.


Vakaras iš ciklo „PAŽINIMO KELIAI IŠ VILNIAUS“

VMN Baltoji salė, 18 val.

Vakaro tema „Tarptautinė ekspedicija „Bridė per pasaulį 2018“.
Viešnia Lietuvos geografų draugijos prezidentė Genovaitė Kynė.
Veda Algimantas Jucevičius.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

Kūrybiniai lietuvių literatūros skaitymai

226 auditorija, 10 val.

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.


Vakaras iš ciklo „Pasidainavimai su Veronika“

VMN Baltoji salė, 18 val.

Svečiuose Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės
folkloro ansamblis „Viešia“, vadovė Jolanta Balnytė.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

Kūrybiniai lietuvių literatūros skaitymai

226 auditorija, 10 val.

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.


KONCERTAS „HORTUS MUSICUS“

Šv. Kotrynos bažnyčia, 19 val.

Vilimas Norkūnas kviečia išgirsti Bachą „kitaip“.
Giedros, pakilios, svajingos sonatos, siuitos ir preliudai su fugomis pakerės klavesino garsais ir retorine laisve.
Programoje: J. S. Bacho, J. Mahtessono kūriniai klavesinui.
Bilietai: 10 eur.
www.bilietai.lt


Spalio 2018

Tėvystės ketvirtadieniai „Ką gali tėvai“

VMN Mažoji salė, 18 val.

Ką gali tėvų pavyzdys: mitai ir nuostatos!
Lektorė Vaida Liaudanskienė, psichologė, psichoterapeutė.
Trukmė 2 val.
Registracija vidiniame renginio puslapyje.


Muzikinis rytmetys „Sveikas rudenėli“

VMN Baltoji salė, 10 val.

Dalyvauja Vilniaus ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai ir pedagogai.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

„Vienišo vilko“ klubas pristato atminimo koncertą „In memoria“ Anapilin iškeliavusiems klubo nariams atminti...

VMN Baltoji salė, 18 val.

Dalyvauja:
Šarūnas Mačiulis ir „Vilkai“,
„Dinozaurai“,
Lilijana Ablėnaitė,
Aleksandr Belkin,
Audrius Azguridis,
Duetas „Arbaletas“,
A. Kozlov,
V. ir A. Charin,
N. Rubcova.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

Koncertas „L'INIZIO“

Šv. Kotrynos bažnyčia, 19 val.

Atlikėjai:
Antanas Zakarauskas (tenoras),
Viktorija Miškūnaitė (sopranas),
Linas Dužinskas (fortepijonas).
Programoje: Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni ir kitų kompozitorių kūriniai.
Bilietai: 20-40 Eur.
www.bilietai.lt


Edukacinė paskaita „Kada ir kaip saugi aromaterapija namuose gali padėti mūsų vaikams“

VMN Mažoji salė, 15-19 val.

Paskaitą veda Džeina Ubartienė, Tibeto - mongolų medicinos praktikė, daugiau nei 20 metų praktikuojanti aromaterapiją;
Dalia Butkevičienė, Young Living nepriklausoma distributorė, aromaterapijos mokyklos atstovė.
Dalyvio mokestis 20 Eur.
Staigmena - kvapni dovanėlė kiekvienam bei saugios aromaterapijos atmintinė.
Išankstinė registracija: dalia.butkeviciene@outlook.com, tel. 8 611 25 802.


MUZIKA IR MEDITACIJA

VMN Baltoji salė, 16 val.

Dalyvauja Indiškos muzikos grupė „Meditation Band“ (Austrija).
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

DOMANTO RAZAUSKO, SAULIAUS PETREIKIO IR STYGINIŲ KVARTETO KONCERTAS

Šv. Kotrynos bažnyčia, 18 val.

Atlikėjai:
Domantas Razauskas,
Saulius Petreikis,
Styginių kvartetas.
Kompozitoriaus Audriaus Balsio aranžuotės.
Bilietai: 10-20 Eur.
www.tiketa.lt


Spalio 2018

Etikos ir kultūros mokykloje

215 auditorija, 18 val.

Paskaita „Apie Dangaus karalystės ieškojimą“.
Lektorius Aleksandras Žarskus.
Įėjimas laisvas.


Spalio 2018

„Ilgių dainų vakaras“

VMN Baltoji salė, 18 val.

Vakarams ilgėjant bei artėjant svarbiausiai rudens šventei Vėlinėms (Ilgėms), kviečiame į Ilgių laikotarpio dainų vakarą.
Ilgių dainų ratą suks ir pasidainavimus ves folkloro ansambliai ir grupės iš Vilniaus ir Varėnos:
Varėnos kultūros centro folkloro ansamblis „Žeiria“, vad. Vaida Naruševičiūtė.
Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Srauna“, vad. Toma Grašytė-Jegelevičienė.
Vilniaus folkloro ansamblis „Laukis“, vad. Lijana Šarkaitė-Viluma.
Vilniaus m. Kirtimų kultūros centro jaunimo folkloro ansamblis „Mindrė“, vad. Rytis Ambrazevičius.
Vilniaus kolegijos folkloro ansamblis „Želmuo“, vad. Dalia Vaicenavičienė.
LMTA Etnomuzikologijos katedros folkloro studija „TA TA TO“, vad. Evaldas Vyčinas ir Daiva Vyčinienė.
Folkloro grupė „Rana“.
Folkloro grupė „Aidi ataidi“.
Kad vakaras būtų jaukesnis, kviečiame atsinešti rudeninių vaišių bendram stalui.
Įėjimas laisvas.


Piešinių parodos „Kai sirpsta šermukšniai“ atidarymas

VMN Didžioji salė, 10 val.

Eksponuoja ikimokyklinių įstaigų piešinių konkurso paroda.
Organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“
Renginio globėja - Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos metodininkė Eglė Rakauskienė.
Ekspozicija veiks spalio 30 - lapkričio 16 d. Vilniaus mokytojų namų didžiosios salės fojė, 4 aukšte.Visi spalio renginiai
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: