Vilniaus mokytojų namai

Projektas

Baigtas projektas „Naujos galimybės Vilniaus pedagogų profesinės kompetencijos plėtrai“

2008 m. gegužės mėn. Vilniaus mokytojų namai, Mokyklų tobulinimo centras bei Vilniaus m. savivaldybė sėkmingai užbaigė projektą „Naujos galimybės Vilniaus pedagogų profesinės kompetencijos plėtrai“, kuris buvo įgyvendinamas nuo 2005 m. kovo mėn... Esminė šio projekto paskirtis – sustiprinti Vilniaus mokytojų namų Mokymosi ir informacijos centrą kaip instituciją, o pagrindinis tikslas – sukurti sąlygas kiekvienam Vilniaus miesto pedagogui gauti jo poreikius atitinkančias profesinio tobulinimosi, konsultavimo ir informavimo paslaugas, orientuotas į šiuolaikiniam pasauliui reikalingų kompetencijų ir gebėjimų ugdymą. Projektu buvo siekiama sukurti tokias profesinio tobulinimosi programas, konsultavimo ir informavimo paslaugas, kurios padėtų Vilniaus mokytojams pasirengti naujiems švietimo ir visuomenės poreikiams. Sustiprėjusiame Mokymosi ir informacijos centre kiekviena Vilniaus mokykla bei pedagogas ras jiems padėti pasirengusius žmones, parengtas naujas profesinio tobulinimosi programas, praturtintą biblioteką, galimybę pasikonsultuoti ir pabendrauti su kolegomis.

Kokie gi konkretūs projekto įgyvendinimo rezultatai?

  • Sukurta 8-ių seminarų programa „Kompetencijų ir gebėjimų ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“, kurioje dalyvavo 50 Vilniaus mokyklų komandos - apie 350 pedagogų. 2008 – 2009 mokslo metais programa bus skleidžiama kitoms Vilniaus bei Lietuvos mokykloms.
  • Sukurtos 45 trumpalaikės (vienos dienos) programos, atsiliepiančios švietimo aktualijas bei pedagogų poreikius. Vilniaus pedagogai kiekvieną mėnesį buvo kviečiami dalyvauti seminaruose aktualiomis švietimo bei visuomenės temomis, kuriuos skaito įvairių sričių ekspertai bei mokytojai. Šių programų medžiagą galima rasti projekto tinklapyje www.mtc.lt bei Mokymosi ir informacijos centro bibliotekoje.
  • Per trejus projekto įgyvendinimo metus suorganizuota 187 seminarai, kuriuose dalyvavo arti 1600 dalyvių.
  • Leidžiamas ketvirtinis leidinys „Vilniaus mokykla“, turintis ambicijų tapti periodiniu leidiniu projektui pasibaigus. Išleista 12 leidinio numerių.
  • Sukurta Mokymosi ir informacijos centro interneto svetainė – www.mtc.lt, kurią aktyviai lanko Vilniaus pedagogai ;
  • Organizuojamas pedagogų konsultavimas, savitarpio konsultavimosi ir pagalbos grupių darbas. Teikiamos konsultacijos įvairiausiais klausimais: vadybos, planavimo, psichologiniais, didaktiniais ir kt., suburtos pedagogų saviugdos bei savitarpio pagalbos grupės, kuriose svarstomi profesinio bei asmeninio tobulinimosi klausimai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu suorganizuota 108 konsultaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 1115 pedagogų bei 176 tėvai.
  • Išleista knyga apie Vilniaus mokytojų patirtį „Mokytojų žvilgsnis į šiandienos mokyklą“.
  • Pildomas pedagogams reikalingų švietimo ir kitų sričių informacijos šaltinių fondas; Nuo 2004 m. pedagogai įprato lankytis Mokymosi ir informacijos centro skaitykloje, kurioje projekto pagalba sukaupta apie 5000 pavadinimų pedagoginių leidinių, kompiuterinių programų, mokomųjų filmų. Skaitykla aktyviai naudojasi ne tik pedagogai, bet ir studentai, tėvai.
  • Dvi centro auditorijos bei skaitykla aprūpinamos mokymuisi reikiama įranga: kompiuteriais, audio/video/DVD aparatūra, multimedia projektoriais ir kt.
  • Atliktas tyrimas „Vilniaus pedagogų pasirengimas ugdyti mokinių kompetencijas“. Kelių dalių kiekybinį ir kokybinį tyrimą atliko Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjai bei rinkos tyrimų grupė „RAIT“. Tyrimo medžiaga 2008 m. publikuojama knygoje „Kompetencijomis grįsto ugdymo prielaidos Vilniaus mokyklose“.

2008 m. rugsėjo mėn. laukiame Vilniaus pedagogų sustiprėjusiame ir atsinaujinusiame Mokymosi ir informacijos centre !

Daugiau informacijos ieškokite:

Vilniaus mokytojų namų
Mokymosi ir informacijos centre
Vilniaus g. 39/6 (II aukšte)
LT-01117 Vilnius
Tel.: 8 ~ 5 212 71 83
+370 656 80718
Faks.: 8 ~ 5 212 71 73
El.p. mtc@osf.lt

Interneto svetainėse:
www.mtc.lt  
www.vilnius.lt  

Ketvirtadienis
Birželio 29 d. 11 val.
Koncertas Skiemų globos namų bendruomenei
Penktadienis
Birželio 30 d. 18 val.
Susitikimai „Vilnius-Krokuva“
© Vilniaus mokytojų namai,
2017 Visos teisės saugomos.
Programavo Webtemple