Vilniaus mokytojų namai
EN

Projektas „Pasidainavimai su Veronika. Signatarų keliais“ skamba visoje Lietuvoje

Projektas „Pasidainavimai su Veronika. Signatarų keliais“ tęsia savo keliones po Lietuvą. Projekto dalyviai seka1918 m Signatarų gyvenimo takais. Projektas startavo 2017 metais. Per dvejus metus projekto metu (kurį remia Lietuvos kultūros taryba), paminėta ir apkeliauta jau didžioji dalis Lietuvos miestelių, kaimelių, gyvenviečių, iš kur kilę Signatarai, mūsų valstybei ir tautai svarbūs asmenys.

Šių metų projektas savo dainingą kelionę pradėjo žemaitijoje. Spalio 16 d. 18 val. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g. 18, Telšiai), pasidainavimas buvo skirtas signatarui Stanislovui Narutavičiui. Susibūrime dalyvavo: Veronika Povilionienė, Svajūnas Ilčiukas (akordeonas), Telšių kultūros centro folkloro ansamblis „Spigėns“,  vadovė Diana Boblauskienė, Luokės seniūnijos folkloro ansamblis „Šatrija“, vadovė Vilija Benešienė. Apie signatarą Stanislovą Narutavičių kalbėjo muziejininkas Antanas Ivinskis iš Varnių.

Pasidainavimų vakaras nuskambėjo aukšiausia gaida: salė buvo pilnutėlė, klausytojai nenorėjo paleisti dainininkų, vis prašė „dar valandėlę padainuokim“ po renginio susirinkusieji išsirikiavo į eilutę, kad gautų Veronikos Povilionienės autografą ant pasidainavimų knygelių ir pasidarytų nuotrauką atminimui. Vėliau neformalus bendravimas persikėlė į Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpas, kur lietuvių liaudies dainos skambėjo iki pat vidurnakčio. 

Spalio 17 d. projektas tęsė savo kelionę Alsėdžiuose ir Viekšniuose. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje (Draugystės gatvė 6, Alsėdžiai) pasidainavimas buvo skirtas signatarui Stanislovui Narutavičiui. Edukacijoje dalyvavo: Veronika Povilionienė, Svajūnas Ilčiukas (akordeonas), Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai, Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos vaikinų ir merginų vokaliniai ansambliai vadovaujami Martyno Miliausko, grojo gimnazijos pučiamųjų instrumentų ansamblis, kuriam vadovauja Linas Senkus. Signatarą pristatė III g klasės mokiniai Evelina Tarasevičiūtė, Eimantas Simanavičius ir Benita Miliūtė - ruošė Daiva Gramalienė. Visus pasidainavimo dalyvius šiltai pasveikino direktoriaus pavaduotojas ugdymui Regimantas Kavaliauskas.

Buvo labai šilta popietė, daugelyje vietų privertusi susimąstyti visus jos dalyvius. Itin prasmingai, skambant liaudies dainoms apie Tėvynės meilę ir ilgesį, skambėjo Veronikos prašymas jaunimui „Mielas jaunime, neišsivaikščiokite iš Lietuvos. Jei Jūs ją paliksite, kam tada ji bebus reikalinga....“ Prasmingi viešnios žodžiai suvirpino daugelio vaikų širdis.

Viekšnių gimnazijoje (J. Basanavičiaus g. 1, Viekšniai, Mažeikių r.) Pasidainavimas buvo skirtas signatarui Mykolui Biržiškai. Renginį koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Buzienė, filmą apie M. Biržišką kūrė IV klasės mokinės Modesta Bogužaitė, Aušrinė Dargytė, Viktorija Paulauskaitė, vadovaujamos mokytojos Vijolos Liachovienės. Vakariniame pasidainavime dalyvavo: Veronika Povilionienė, Svajūnas Ilčiukas (akordeonas), Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Alksna“, vadovė Dainora Petrikienė.

Atlikėjai Viekšniuose svečiavosi visą pusdienį. Pirmiausia vyko susitikimas su Viekšnių gimnazijos moksleiviais. Vėliau drauge su moksleiviais jie padėjo gėlių, uždegė žvakutę ant Biržiškų šeimos paminklo. Svečiai aplankė signataro M. Biržiškos gimtuosius namus, o Viekšnių vaistinės muziejaus vedėja Danutė Končienė pristatė memorialinę ekspoziciją. Jie pasirašė ir muziejaus ekspozicijos svečių knygoje.

Tolimesnė šio rudens projekto kryptis-Kalvarija. Lapkričio mėnesį planuojama išvyka į Kušliškių kaimo Kalvarijos pensionatą ir Kalvarijos savivaldybės kultūros centrą. Susitikimų-pasidainavimų metu bus paminėtas signataras Petras Klimas. Kultūros centre savo krašto patriotines dainas atliks folkloro ansamblis „Diemedis“ ir liaudiškos muzikos kapela.

Susitikime ir skambia nata pagerbkime iškylius mūsų tautos veikėjus!

http://www.kultura.lt/lt/photos/index/2019/2976/page:1

http://www.kultura.lt/lt/photos/index/2019/2975/page:1

http://www.kultura.lt/lt/photos/index/2019/2974/page:1

http://www.kultura.lt/lt/photos/index/2019/2973/page:1

2019 m. rugsėjo 27 d.

Visos naujienos

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: