Vilniaus mokytojų namai
EN

Praktinio mokymosi programa Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams


Mokymosi ir informacijos centre, 226 auditorijoje
Antradienis
Spalio 8 d.
13 val.

Įžanginis seminaras „Ikimokyklinio ugdymo inovacijas Lietuvoje ir pasaulyje“.

Lektorė Alma Simonavičienė, Panevėžio lopšelio darželio „Pasaka“ vadovė. Lektorė virš 30 metų dirbo Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja, o 2014 m. tapo Panevėžio rajono Ramygalos lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ direktore. Šiame darželyje pertrumpą laiką Almai pavyko sukurti vaikų ugdymą skatinančias aplinkas, suburti aktyvią bendruomenę. 2017 m. Alma pradėjo vadovauti Panevėžio m. darželiui „Pasaka“, kuriame aktyviai ėmėsi atsinaujinimo darbų. Alma Simonavičienė yra patyrusi švietimo konsultantė, išorės vertintoja, profesinio tobulėjimo programų kūrėja bei lektorė.

Lektorė Sigita Balčiūnienė, Utenos vaikų lopšelio darželio „Želmenėlis“ direktorė. Sigita Balčiūnienė nuo 1993 m. vadovauja Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Želmenėlis“. Sigita dalyvauja kuriant strateginius ikimokyklinio ugdymo atnaujinimo dokumentus, dirba nacionalinio projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ ekspertų grupėje. 2018 m. „Šviesos“ leidykloje išleido priešmokyklinių grupių vaikams pratybų knygą „Noriuko veiklos knyga“, veda seminarus įvairiomis temomis: „5 kompetencijos – kitoks žvilgsnis į priešmokyklinį ugdymą“,  „Sėkmingai besiugdantis vaikas darželyje“, „Ugdomosios veiklos planavimas darželyje“, „Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų stebėsena, vertinimas“.

Registracija www.mtc.ltPrenumeruokite mūsų naujienlaiškį: