Vilniaus mokytojų namai
EN

X-asis LIETUVOS REFORMACIJOS ISTORIJOS IR KULTŪROS DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS


VMN Baltoji salė
Šeštadienis
Gegužės 4 d.
11 val.

Draugijos valdybos 2019 m. sausio 29 d. posėdyje patvirtinta Reformacijos draugijos metinė veiklos programa, kurioje numatyta š.m. gegužės 4 d., šeštadienį, 11.00 val., Vilniaus Mokytojų namuose sušaukti Draugijos X-ą suvažiavimą.

Pagal Draugijos  įstatus, įregistruotus LR Teisingumo ministerijoje1996 m. lapkričio 4 d., Reg. Nr. 480-V, suvažiavimą šaukia Draugijos valdyba ne rečiau kaip kartą per 3 metus.

Šių metų suvažiavimas – ataskaitinis rinkiminis. Pasibaigus RD valdybos, revizijos komisijos, valdybos pirmininko ir dviejų pavaduotojų kadencijai, prašome pagalvoti apie naujas kandidatūras į minėtas visuomenines pareigybes.

Žemiau pateikiama suvažiavimo darbotvarkė.

 

D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė 

10.00 – Dalyvių registracija 

11.00 -  Muzikinė įžanga.

              Draugijos Garbės pirmininko prof. habil. dr. S.Kregždės ir svečių sveikinimai.    

 11.20 – Mandatų komisijos pranešimas ir darbotvarkės tvirtinimas 

 11.25 – Draugijos pirmininko ataskaita 

 11.40 – Draugijos revizijos komisijos ataskaita. 

 11.45 – Paminklo statymo Komiteto-fondo narių pranešimai 

 12.00 – Diskusijos.

 12.15 -  Pertrauka

 12.20 -  Naujos valdybos rinkimai. Naujos revizijos komisijos rinkimai. 

 12.40 -  Padedamos gėlės prie paminklinio akmens rekonstruojamame Reformatų skvere/sode.

               Knygynėlyje bus galima įsigyti Draugijos ir jos narių išleistų knygų.Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: