Vilniaus mokytojų namai
EN

Viešieji pirkimai. Šiandienos aktualijos ir viešųjų pirkimų organizavimo pakeitimai


VMN Baltoji salė
Ketvirtadienis
Lapkričio 9 d.
9:00 val.

MOKYMAI VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo nauja redakcija. Pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijai, pirkimams, pradėtiems nuo 2017 m. liepos 1 d., taikoma pakeista viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarka.
Vykdantiems viešuosius pirkimus svarbu suprasti, kas kečiasi pirkimo dokumentuose, kokie yra tiekėjų pašalinimo iš pirkimo pagrindai, kokia numatomi kelti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, kokie yra pirkimo būdai, sutarčių keitimo tvarka, ginčų nagrinėjimo procedūros. Klasikinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų pirkimai vykdomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas mažos vertės pirkimų taisykles, o ne pačių perkančiųjų organizacijų parengtas taisykles, supaprastinti pirkimai atliekami pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Perkančiosioms organizacijoms nebeprivaloma iš anksto skelbti techninių specifikacijų projektų, įtvirtinta perkančiųjų organizacijų galimybė konsultuotis su rinka, naudotis pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugomis, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, kvalifikacijos vertinimui naudojamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas. Įstatyme išplėstas reikalavimų sąrašas, ribojantis tiekėjų dalyvavimą pirkime, pasiūlymų vertinimas atliekamas pasirinkus vieną iš trijų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Numatytos lankstesnės sutarčių keitimo galimybės, nebereikalinga gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo sutarčiai keisti. Be to, įsigaliojo ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo nauja redakcija, bet ir nauji poįstatyminiai teisės aktai. Įsigaliojus naujam reglamentavimui neišvengta ir naujų klaidų.

Mokymuose kalbama apie tai, kaip tinkamai parengti pirkimo dokumentus, parinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus bei teisingai organizuojant pirkimo procedūras įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, taip pat akcentuojamos dažniausios problemos vykdant jau sudarytas pirkimo sutartis.

 Lektorė
Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vyresnioji teisininkė Justina Ramašauskaitė specializuojasi viešuosiuose pirkimuose. Teisininkė atstovauja tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams nagrinėjant ginčus ikiteisminėje stadijoje ir teismuose, taip pat teikia teisinę pagalbą perkančiosioms organizacijoms rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, eksperto konsultacijas vertinant tiekėjų pasiūlymus, periodines konsultacijas klientams viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais. Teisininkė dalyvauja konferencijose, veda mokymus, yra publikavusi straipsnių leidiniuose viešųjų pirkimų tema.

Seminaro kaina 10€
(apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu). 
Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus

Mokymus iš dalies finansuoja 
Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto departamentas.
 

Į mokymus rekomenduojame atvykti viešuoju transportu, 
nes mokymų vieta yra senamiestyje, kur automobilių parkavimas sudėtingas ir brangus.
 

 Registracija internetuPrenumeruokite mūsų naujienlaiškį: